Terug naar overzicht

Energieneutraal als nieuwe normaal

Doelgericht samenwerken

Lysias helpt Drechtsteden om met energiestrategie de kracht van de regio te versterken

In een jaar tijd is in de Drechtsteden een regionale energiestrategie ontwikkeld. ‘Energieneutraal voor 2050’ is de referentie waar met alle partijen in de regio naartoe wordt gewerkt. Lysias heeft het proces ondersteund en de deelnemers helpen inzien dat werken vanuit kansen en collectief eigenbelang de manier is om iedereen ook echt mee te krijgen.

Met het doel energieneutraal te worden voor 2050 is de regio Drechtsteden één van de pilotregio’s binnen het landelijke samenwerkingsprogramma regionale energiestrategieën. Jos Benner van Lysias heeft het proces een jaar lang ondersteund als programmamanager. Hij is enthousiast over de medewerking die hij heeft ervaren en de resultaten die zijn bereikt. Doel van het eerste jaar was vooral de ‘community’ te versterken, vat te krijgen op de opgave en die te verdelen over de deelnemers. Ook wilden we een strategie op hoofdlijn neer zetten waarin iedereen zich herkent en aan bij wil dragen. Dat is in hoge mate gelukt.

Het toekomstperspectief dat de regionale energiestrategie nu aan iedereen biedt, zorgt er voor dat investeringen toekomstwaarde krijgen. Dat ervaren alle betrokkenen. Niet alleen hebben ze een helder gezamenlijk doel maar ook is veel duidelijker wat ze aan elkaar kunnen hebben. Door de gesprekken over de regionale energietransitie is meer oog ontstaan voor elkaars dilemma’s en voor de oplossingen.

De regionale strategie geeft ook extra slagkracht. Nu duidelijker wordt waar de energievoorziening naartoe gaat, is duidelijker hoe dat andere dossiers beïnvloedt. Dat maakt het mogelijk om de energietransitie te verbinden met andere dossiers zoals de regionale Woonvisie, Groeistrategie, Logistieke Agenda en Omgevingsvisie. Tenslotte maakt de regionale strategie beter bespreekbaar welke kosten(verdelings)vraagstukken daarbij ontstaan.

De strategie laat zien dat de Drechtsteden veel van de energietransitie binnen de regio kunnen en willen waarmaken. Voorwaarde is wel dat er het nodige verandert in wet- en regelgeving zodat duidelijk wordt dat fossiele oplossingen geen alternatief meer zijn.

Meer informatie over de energiestrategie van Drechtsteden is hier te vinden. https://www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/energie/energiestrategie-drechtsteden

Meer Doelgericht samenwerken