Terug naar overzicht

MKB-plus Faciliteit: voor investeringen in snelgroeiende MKB-bedrijven

Gedegen staatssteun advies

Ambitieus Brabants fonds voor significante investeringen in het MKB

Lysias Advies heeft in 2017 een strategisch kapitaalmarktonderzoek uitgevoerd naar de investeringen van ambitieuze MKB bedrijven in Brabant. In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Lysias de financiering van investeringen van innovatieve MKB-bedrijven in kaart gebracht en een nieuw instrument ontworpen. De zogeheten MKB-plus Faciliteit gaat zich richten op snelgroeiende bedrijven met leningen en participaties van ongeveer € 10 tot € 30 miljoen. Dit zijn grote financieringen waarin de reguliere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, venture capital fondsen en banken op dit moment onvoldoende in risicokapitaal kunnen voorzien.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in juli 2017 een principebesluit genomen om € 60 miljoen in dit nieuwe instrument te steken, in het najaar 2017 zal Provinciale Staten zich over het voorstel buigen. De voorgenomen Faciliteit richt zich op groeibedrijven in hightech, medische technologie en farmacie en levert mogelijk 600 nieuwe banen per jaar op. De provincie wil zelf dus € 60 miljoen investeren en er zijn gesprekken met de rijksoverheid over eenzelfde bijdrage. Daarnaast lijken de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) bereid deze bijdrage van provincie en rijk te verdubbelen via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Op deze wijze wordt een publieke pot van € 240 miljoen gefinancierd. De grote publieke investeringen moeten private partijen als banken en pensioenfondsen over de streep trekken om mee te investeren in het bedrijfsleven van Brabant. Dankzij dit hefboomeffect kan de MKB-plus Faciliteit in totaal € 600 miljoen euro aan investeringen lostrekken.

Uit het Lysias kapitaalmarktonderzoek blijkt dat MKB-bedrijven die snel willen groeien moeilijk aan financiering kunnen komen. Bestaande fondsen voorzien in financiering tot circa € 5 miljoen en richten zich vaak op startende bedrijven. Private investeringsfondsen en banken kunnen slechts beperkt voorzien in grote bedragen risicokapitaal. Hierdoor blijft het groeitempo en de concurrentiekracht van zeer kansrijke bedrijven achter. Doel is om bedrijven financieel te helpen bij de bouw van een nieuwe fabriek of het opzetten van een grootschalige productie, waardoor zij hun product sneller op de markt kunnen brengen. Verwacht wordt dat jaarlijks 4 tot 6 bedrijven na zorgvuldige toetsing in aanmerking komen voor financiering.

Uitgangspunt is dat de deelnemende bedrijven gaan groeien en winst gaan maken. Zodat ze leningen op termijn met rente kunnen terugbetalen, of dat de MKB-plus Faciliteit de aandelen met winst kan verkopen. De opbrengsten vloeien zo weer terug in het fonds, waardoor het kapitaal steeds weer opnieuw kan worden geïnvesteerd (in het jargon heet dit ‘revolverend’). Naar verwachting treedt de Faciliteit in 2018 in werking.

De strekking van de MKB-plus Faciliteit is in een infographic duidelijk gemaakt. Deze infographic is hier te downloaden.

 

 

Meer Gedegen staatssteun advies