Terug naar overzicht

Verbeteren sturing op complexe opgaven VNG

Toekomstbestendig organiseren

VNG-medewerkers worden beter in het beoordelen, vormgeven en managen van complexe opgaven

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert dit najaar trainingen ‘Planmatig werken’ voor alle medewerkers. In de trainingen staan het opdrachtgeven en opdrachtnemen en het beoordelen van de opgave centraal. Kernvragen die aan de orde komen zijn: heb ik het doel en het resultaat van de opgave scherp? Hoe pak ik de opgave aan? Wat is de geëigende aanpak? Project-, programma- of procesmanagement?

De training maakt deel uit van het programma ‘Verbetering sturing op complexe opgaven door professionalisering van planmatig werken’. Een team van Lysias bestaande uit Melvin Smit, Sylvana Rikkert en Herman Grootelaar ondersteunt de programmamanager Elske Wüst-Weidenaar in de uitvoering van het programma.

Eerder hielpen wij om verschillende lopende opgaven (lokale democratie, sociaal domein) door te lichten om zicht te krijgen op verbeterpunten en ontwikkelden we een intake- en afwegingskader voor nieuwe opgaven. Ook boden wij ondersteuning bij de verdere uitwerking en inrichting van het programma. Met de nu gestarte maatwerktrainingen professionaliseren medewerkers en organisatie zich in het planmatig opgavegericht werken.

We zijn begonnen met een training voor de VNG-directie, zodat zij zicht hebben op het aanbod, hun eigen rol en de condities om planmatig werken tot een succes te maken. Daarnaast nemen alle teams deel aan de training ‘Planmatig werken’. Opgavemanagers, -secretarissen en ondersteuners krijgen specifieke (verdiepings)trainingen aangeboden en er zullen start-up-bijeenkomsten van opgaveteams worden begeleid. Tot slot is het de bedoeling dat enkele eigen facilitators van het VNG-bureau leren om het gedachtegoed van sturen op complexe opgaven over te dragen en toe te passen.

”In een goed samenspel van intern programmamanagement en advisering en training door Lysias, werken we aan de professionalisering van de aanpak van onze opgaven. Daarbij koppelen we verbetering van methodieken aan werkelijk toepassen in onze dagelijkse praktijk.”

 

 

Meer Toekomstbestendig organiseren