Seminar 2017

In een buurt in een grote stad in West-Nederland hebben buurtbewoners last van jongens die urineren en blowen in de portieken. De betrokkenheid van de buurtbewoners bij de buurt neemt zienderogen af.

In het midden van het land zijn verschillende partijen bezig met de aanpak van verwarde personen. Iedere partij doet zijn best, maar het probleem blijft hardnekkig. Hoe kan deze cirkel doorbroken worden?

In het Zuidwesten van het land zijn samenwerkende partijen bezig met een oplossing voor de mondiale opgave van klimaatverandering. De energietransitie staat bij alle partners hoog op de agenda, maar de belangen liggen ver uiteen.


Bekijk de uitnodiging

Dit zijn voorbeelden van heftige maatschappelijke problemen. We krijgen er geen grip op. Hoe moeten we deze venijnige vraagstukken aanpakken? Waar moeten we beginnen? Kunnen we dit soort problemen wel oplossen? Wat kunnen we doen?

In samenwerking met Martien Kuitenbrouwer van het Public Mediation Programma van de Universiteit van Amsterdam is Lysias op zoek gegaan naar een pragmatische manier van werken die kan leiden tot een doorbraak. We zijn dat ‘systemisch werken’ gaan noemen. Systemisch werken is geen tovermiddel, maar kan wel helpen om hardnekkige patronen te leren herkennen en op een andere manier naar de situatie te kijken, waardoor een doorbraak kan ontstaan.

Seminar systemisch werken in de praktijk
Op donderdag 12 oktober van 14.00 – 18.00 organiseert Lysias Advies een kleinschalig seminar systemisch werken voor venijnige maatschappelijke vraagstukken, met onder andere Liesbeth Spies en Pieter Tops. Martien Kuitenbrouwer zal de werkwijze toelichten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Het seminar is bedoeld voor relaties van Lysias die systemisch werken willen leren toepassen. In verschillende praktijkworkshops gaan we aan de slag met de werkende principes van systemisch werken. Tijdens het seminar presenteren wij ook ons boek over systemisch werken in de praktijk. Alle deelnemers ontvangen dit boek.

Wij hopen uiteraard dat je in de gelegenheid bent om bij het seminar aanwezig te zijn.
Aanmelden kan tot 22 september via klaravanmaanen@lysiasgroup.com.

Datum: Donderdag 12 oktober 2017
Locatie: Soesterweg 310 D in Amersfoort (kantoor Lysias)
Tijd: 13.00–13.45 Inloop (inclusief lunch)
14.00 Start programma
17.00 Afsluiting, aansluitend een borrel
Kosten: € 95,–

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Charlotte van Vught, via charlottevanvught@lysiasgroup.com of 06-25176684. Wij kijken ernaar uit je op 12 oktober te mogen ontmoeten.

PROGRAMMA SEMINAR SYSTEMISCH WERKEN

12 oktober 2017

Tijd Onderdeel programma
13.00-13.45 INLOOP BIJ LYSIAS CONSULTING GROUP*
14.00-14.10 OPENING MAGDELEEN STURM BIJ RAIL CENTER*

Magdeleen Sturm, Partner en algemeen directeur Lysias Consulting Group.

14:10-14.30 INLEIDING PIETER TOPS

Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.

14.30-15.00 TOELICHTING SYSTEMISCHE WERKEN MARTIEN KUITENBROUWER A.D.H.V. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Martien Kuitenbrouwer, verbonden aan Public Mediation Programma van de Universiteit van Amsterdam.

15:15-16.15 INTERACTIEVE WORKSHOPS

Op het seminar worden verschillende inspirerende workshops aangeboden. U kunt bij aankomst van het seminar kiezen welk thema u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende workshop. Er vindt één workshopronde plaats.

1. Verwarde personen: van resultaatsturing naar sturen op maatschappelijke waarde

2. Energietransitie of integratie vluchtelingen: herkadering van het probleem

3. Ondermijning: gezamenlijke systeemanalyse

4. Armoede: verantwoording in de vorm van verhalen

16:30-17.00 PLENAIRE AFSLUITING
17:00 BORREL

*Locatie:

Inloop: 13.00-13.45

Lysias Consulting Group (Kantoor)
Soesterweg 310-D
3812 BH Amersfoort
T. +31 (0)33 - 4647070
E. info@lysiasgroup.com

Start programma: 14.00

Rail Center
Soesterweg 244
3812 BH Amersfoort
T. +31 (0) 33-4674727
E. info@railcenter.nl

De twee locaties liggen op loopafstand van elkaar (1 minuut lopen).