Terug naar overzicht

Energietransitie: spanning tussen ambitie en realisatie

Energietransitie

Van torenhoge verduurzamingsambities naar concrete uitwerking en uitvoering

Meld je hier aan voor het seminar dat we samen met Platform31 organiseren over de ‘Energietransitie 3.0’.

Het stopzetten van het geothermieproject in Groningen is helaas een voorbeeld van de weerbarstige energietransitie-praktijk. Coalitieakkoorden staan vol met stevige ambities voor de energietransitie, terwijl de concrete uitwerking vaak nog ontbreekt. Lysias is ervan overtuigd dat partijen zich meer moeten focussen op hoe deze ambities te realiseren. We onderzochten de situatie in Groningen en delen graag onze inzichten.

Groningen werkt hard aan het verduurzamen van de energievoorziening. Als belangrijk onderdeel daarvan besloot de gemeenteraad in 2016 tot een geothermieproject. Eind 2017 moest worden besloten hiermee te stoppen, nadat zo’n € 6 miljoen was uitgegeven. Het raadsonderzoek naar de achterliggende redenen is ondersteund door Lysias. De raad legt daarmee verantwoording af aan de Groningers over het verlies van gemeenschapsgeld en wilde leren voor toekomstige projecten.

Voor het onderzoek brachten we zo feitelijk mogelijk de ontwikkeling van het project in kaart en kregen wij de oorzaken van het afblazen van het geothermieproject boven tafel. We formuleerden elf conclusies en zes aanbevelingen. Deze zijn inmiddels door het college van BenW en de raad onderschreven.

Eén van onze conclusies is dat de consequenties van realisatie van een geothermiebron in de nabijheid van aardbevingszones zijn onderschat. Deze conclusie leidde tot de aanbeveling om bij dit type vernieuwende projecten een brede blik te hanteren en goed aandacht te besteden aan ontwikkelingen in de context van het project. Dat kunnen ontwikkelingen zijn in aanpalende beleidsdomeinen, die van invloed zijn op de energietransitie. En het kan gaan om ontwikkelingen in de omgeving, zoals in Groningen de aardgasbevingen. Het rekening houden met deze ontwikkelingen is bepalend voor de slaagkans van een vernieuwend project. Ook omdat een goede werkrelatie met partijen die bij deze ontwikkelingen betrokken zijn, cruciaal is voor zorgvuldige besluitvorming over het project.

Deze aanbeveling geldt breed voor de energietransitie. Het blijkt echter lastig en allesbehalve vanzelfsprekend om hier in de praktijk op een goede manier inhoud aan te geven. Lysias helpt het realisatievermogen op deze punten te versterken.

Het complete eindrapport is hier te vinden.

De opdrachtgever