Terug naar overzicht

Interim-gemeentesecretaris Oldenzaal

19-10-2016

Harry Timmerman stuurt cruciale fase organisatieveranderingsproces aan

De gemeente Oldenzaal werft een nieuwe gemeentesecretaris. Naar verwachting zal deze op zijn vroegst 1 januari, mogelijk 1 februari 2017 aantreden. Voor de periode van eind augustus tot de komst van de nieuwe secretaris vervult Harry Timmerman de rol van interim-gemeentesecretaris.

De gemeente Oldenzaal heeft er niet voor gekozen de periode tot de komst van de nieuwe secretaris te overbruggen door de huidige waarnemend directeur en loco-secretaris met extra taken te belasten. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de gewenste sturing op het lopende organisatieveranderingsproces en het begrotingsproces dat in het najaar van 2016 vorm krijgt. Naast deze speerpunten, moet de interim-gemeentesecretaris uiteraard ook de rol van eerste adviseur van het College van B&W vervullen.

Harry Timmerman is geassocieerd adviseur bij Lysias. Harry was tot 1 mei 2015 secretaris en algemeen directeur van de provincie Overijssel. Bij Lysias richt hij zich op organisatie- en samenwerkingsvragen in het (semi-)publieke domein. Naast zijn functie in Oldenzaal voert hij het programmamanagement van de organisatieontwikkeling van Landstede Groep.

Bekijk hier tevens het artikel Landstede Groep komt samen verder.

Anderen bekeken ook