Raad van Commissarissen

    Gedegen toezicht op het beleid van Lysias

    De Raad van Commissarissen van Lysias Consulting Group wordt gevormd door Hein van Oorschot, voorzitter van het College van Bestuur NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Eerder was Hein onder meer voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Tilburg en burgemeester van Delft. Incidenteel werken wij met onze commissaris samen in opdrachten, bijvoorbeeld als secretaris van een commissie waarin een commissaris zitting heeft. Soms treedt een commissaris op als klankbord voor een adviesteam en soms heeft een commissaris een specifieke rol in een opdracht, bijvoorbeeld het leiden van een conferentie. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat we hierover transparant zijn in de contractering met de opdrachtgever.

    Kwaliteit en professionaliteit

    Kwaliteit verzekerd voor de opdrachtgever

    Lysias is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001. Als lid van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) werken we volgens de ROA-gedragscode. Daarnaast beschikt Lysias over het certificaat voor ‘Accredited Consulting Practice’, uitgereikt door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Het ACP-certificaat geeft aan dat onze professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van onze adviseurs overeenkomt met de hoge eisen van de International Council of Management Consulting Institutes. Bij de uitreiking van het certificaat was het commentaar van de beoordelaar van de Ooa: “als ik een excellent kon uitdelen, zou ik dat aan jullie geven!” Lysias is ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’ van Lloyd’s Register Quality Assurance: www.kwaliteitsregister-organisatieadvies.nl.