Hallo, ik ben Gerard Reezigt

Ga terug

Gerard Reezigt

Adviseur

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen

Met veel plezier lever ik een bijdrage aan het verbeteren van de publieke sector. Ik kijk met een scherpe blik naar vraagstukken en heb het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken naar een opgave te kijken. Collega’s en opdrachtgevers typeren mij als betrouwbaar, prettig in de omgang en iemand met gevoel voor verhoudingen.

Successen van Gerard
  • Herstructurering sociale werkvoorziening Hameland
  • Ontmanteling en liquidatie gemeenschappelijke regeling Hameland
  • Begeleiding besluitvorming gemeenten rond overgang JGZ 0-4 van STMG naar VGGM
  • Secretaris Raad van Commissarissen Caparis NV
  • Maatschappelijke Kosten Baten Analyse naar participatieplekken in de Drechtsteden