Hallo, ik ben Harry Timmerman

Ga terug

Harry Timmerman

Associé

Veranderen moet met ziel en zakelijkheid

Betrokkenheid en gedrevenheid vind ik essentiële voorwaarden voor succes. Bij organisatieontwikkelingen is het zaak op zoek te gaan naar de passie van medewerkers en deze dienstbaar te maken aan de opgaven en gekozen koers. Rolhelderheid en het daarbinnen nemen van verantwoordelijkheid zijn daarbij ook onontbeerlijke factoren. Aan dit type vraagstukken op het terrein van organisatie (in)richting en implementatie lever ik graag een bijdrage. Het beste perspectief ontstaat als mensen, systemen en processen in samenhang worden beoordeeld.

Successen van Harry
  • Programmamanagement organisatieontwikkeling Landstede Groep
  • Gemeentesecretaris a.i. gemeente Oldenzaal