Hallo, ik ben Herman Grootelaar

Ga terug

Herman Grootelaar

Partner

Van A naar B, volgens de regels van B

Resultaat- en mensgericht samenwerken aan toekomstbestendig organiseren. Met bouwen, verbinden en leren als belangrijke drijfveren. En met de eigen kracht van mens en organisatie als vertrekpunt.

Successen van Herman
  • Evaluatie werking topstructuur gemeente Ede
  • Advies sturingsfilosofie en organisatie-inrichting Landstede Groep
  • Verbetering samenwerking Platform Crisisbeheersing waterschappen Midden-Nederland
  • Buitenboordmotor invoering opgaven-gestuurd werken provincie Groningen
  • Programmamanager Toekomstvast provincie Limburg