Hoi, mijn naam is Lisan Beune

Ga terug

Lisan Beune

Associé

De culturele sector als inspiratiebron voor innovatie

De culturele sector staat continu onder druk en snakt naar innovatieve instrumenten voor de toekomst. Het is een bijzonder speelveld waar bedrijven en organisaties steeds verder worden uitgedaagd op het gebied van ondernemerschap en professionalisering. Ik bouw mee door een duidelijke lijn aan te brengen in strategie, daarop beleid te ontwikkelen en vervolgens kansrijke instrumenten te implementeren. De kennis en ervaringen die we opdoen in de culturele sector, worden ook in andere sectoren steeds meer gewaardeerd.

Successen van Lisan
  • Ontwikkelen van ‘Best practice model Regionale Cultuurleningen Nederland’
  • Adviseur Fonds Gelderse Cultuurleningen
  • Behoefteonderzoek revolverend fonds ‘Herbestemming en verduurzaming cultureel erfgoed provincie Overijssel’
  • Projectmanager cross-sectorale samenwerkingsverband Nationaal Landschap Noordoost-Twente
  • Evaluatie Productiefonds provincie Overijssel